פגישות ייעוץ

פגישת דיאגנוסטיקה

בפגישה זו נבין מה היעדים והמטרות שלך בהשקעת הנדל"ן עושים איתך ניתוח אסטרטגי מותאם אישית לך ולצרכים שלך. מה אתה יכול לעשות עם הנתונים הכלכליים שלך, עוד היום כשהמטרה היא שתקבל דרכי פעולה פרקטיות להשקעות נדל"ן.
קבע לי פגישה

פגישת אסטרטגיה

פגישת דיאגנוסטיקה

בפגישה זו נבין מה היעדים והמטרות שלך בהשקעת הנדל"ן
עושים איתך ניתוח אסטטרגי מותאם אישית לך ולצרכים שלך.
מה אתה יכול לעשות עם הנתונים הכלכליים שלך, עוד היום
כשהמטרה היא שתקבל דרכי פעולה פרקטיות להשקעות נדל"ן.

שלב 1 - מרצון למטרה:

מי אני – מהן יכולותיי הכלכליות?

שלב 2 - נבנה יחד תקציב

פגישת אסטרטגיה

שלב 1 - איתור איזור:

שלב 2 - תכנית עסקית: